Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy/10001,Budowa-ul-Lotnej-na-odcinku-od-ul-Kurczaki-do-ul-Baltyckiej-wraz-ze-skrzyzowanie.html
2023-09-24, 02:25

Budowa ul. Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką w Łodzi

Metadane

Data publikacji : 27.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony