Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3321.14.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki

Usługi
24.10.2016 11:00 14.10.2016
ZIM-DZ.3321.22.2016

Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych kas parkingowych na parkingu przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi

Dostawy
08.11.2016 12:00 28.10.2016
ZIM-DZ.3321.16.2016

Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Przybyszewskiego w Łodzi

Roboty budowlane
07.11.2016 11:30 17.10.2016
ZIM-DZ.3321.18.2016

Budowa miejsc postojowych na terenie Miasta Łodzi

Roboty budowlane
02.11.2016 11:00 17.10.2016
ZIM-DZ.3321.17.2016

Przebudowa ul. Polnej w Łodzi

Roboty budowlane
03.11.2016 13:00 18.10.2016
ZIM-DZ.3321.23.2016

Przebudowa ul. św. Kazimierza na odcinku od ul. Niciarnianej do ul. Tunelowej w Łodzi

Roboty budowlane
18.11.2016 11:00 03.11.2016
ZIM-DZ.3321.19.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg rowerowych w Łodzi - 3 części

Usługi
02.11.2016 11:30 24.10.2016
ZIM-DZ.3321.20.2016

Budowa chodników i oświetlenia ulic na terenie miasta Łodzi – Część I,II,III,IV,V,VI

Roboty budowlane
09.11.2016 11:00 24.10.2016
ZIM-DZ.3321.21.2016

„Rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hospicjum zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51 – etap I”

Roboty budowlane
10.11.2016 12:00 26.10.2016
ZIM-DZ.3321.25.2016

10.11.2016 Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi – skrzyżowanie Sterlinga-Jaracza

Roboty budowlane
29.11.2016 11:00 10.11.2016

Wybierz Strony

do góry