Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Północnej 23 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2621.21.2019

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.21.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
14.01.2020 14:00
Data składania ofert/wniosków:
14.01.2020 13:00
Data rozstrzygnięcia:
28.02.2020 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

  Identyfikator postępowania na miniPortalu:  54af2f56-dad2-400b-b266-1d55d010bdaa

 

TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

ul. Północna 23 w Łodzi - 18.12.2019 r. godz. 11.00,

Kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Pani Monika Kowalczyk tel. 510 928 838

  Identyfikator postępowania na miniPortalu:  54af2f56-dad2-400b-b266-1d55d010bdaa

 

TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

ul. Północna 23 w Łodzi - 18.12.2019 r. godz. 11.00,

Kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Pani Monika Kowalczyk tel. 510 928 838

Metadane

Data publikacji : 09.12.2019
Data modyfikacji : 28.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piwowarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Piwowarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Piwowarczyk

Opcje strony

do góry