Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Północnej 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

ZIM-DZ.2621.20.2019

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.20.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
03.01.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
03.01.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
11.03.2020 12:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

  Identyfikator postępowania na miniPortalu:  aeea9dbf-8c60-4c28-8175-1bf3e87a4e3e

 

TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

ul. Północna 7 w Łodzi - 12.11.2019 r. godz. 10.00,

Kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Pan Tomasz Błaszczyk tel. 798 - 734 - 275

  Identyfikator postępowania na miniPortalu:  aeea9dbf-8c60-4c28-8175-1bf3e87a4e3e

 

TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

ul. Północna 7 w Łodzi - 12.11.2019 r. godz. 10.00,

Kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Pan Tomasz Błaszczyk tel. 798 - 734 - 275

Metadane

Data publikacji : 28.10.2019
Data modyfikacji : 11.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry