Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 44 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2621.13.2019

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.13.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
30.10.2019 12:00
Data składania ofert/wniosków:
30.10.2019 11:00
Data rozstrzygnięcia:
20.12.2019 09:45
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 83cdf9c4-c56a-4195-93a5-8147a7446772

Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej  na dzień 17.10.2019r. godz. 13:00 dla zainteresowanych Wykonawców.

Dane administratora budynku przy ul. Legionów 44:  Jóźwiak Małgorzata tel.  798 735 404; (42)253 70 22 wew. 122

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 83cdf9c4-c56a-4195-93a5-8147a7446772

Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej  na dzień 17.10.2019r. godz. 13:00 dla zainteresowanych Wykonawców.

Dane administratora budynku przy ul. Legionów 44:  Jóźwiak Małgorzata tel.  798 735 404; (42)253 70 22 wew. 122

Metadane

Data publikacji : 09.09.2019
Data modyfikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry