Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przebudowa ul. Opałowej na odcinku od ul. Eugeniusza do ul. Kolejowej w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj

DOA-ZP-II.271.104.2019

Numer postępowania:
DOA-ZP-II.271.104.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
19.09.2019 10:00
Data składania oferty:
19.09.2019 09:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź

tel.: +48 (42) 638-48-88,

fax: +48 (42) 638-48-77,

 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl


adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź

tel.: +48 (42) 638-48-88,

fax: +48 (42) 638-48-77,

 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl


adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony

do góry