Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - przebudowa budynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Wschodniej 45 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

DOA-ZP-III.271.71.2019

Numer postępowania:
DOA-ZP-III.271.71.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
27.09.2019 13:00
Data składania oferty:
27.09.2019 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88

e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=993&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order

 

 

 

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88

e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=993&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony

do góry