Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/9400,Poprawa-efektywnosci-energetycznej-siedziby-Zespolu-Tanca-Ludowego-HARNAM-w-Lodz.html
2020-07-11, 05:32

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A w systemie zaprojektuj i wybuduj.

ZIM-DZ.2621.10.2019

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.10.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
22.07.2019 13:00
Data składania ofert/wniosków:
22.07.2019 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
 

WIZJA LOKALNA:

odbedzie się w dniu 08.07.2019 r. o godz. 14:00.

Zbiórka Wykonawców przed wejściem na teren nieruchomosci ul. Piotrkowska 282A

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:        Pani Iwona Lato tel. 42/638-55-39

 

WIZJA LOKALNA:

odbedzie się w dniu 08.07.2019 r. o godz. 14:00.

Zbiórka Wykonawców przed wejściem na teren nieruchomosci ul. Piotrkowska 282A

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:        Pani Iwona Lato tel. 42/638-55-39

Metadane

Data publikacji : 02.07.2019
Data modyfikacji : 30.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szeffer
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szeffer

Opcje strony