Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej na odcinku od Ronda Powstańców 1863 r. do ul. Kreciej – zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.11.2019

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.11.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
15.04.2019 12:00
Data składania oferty:
15.04.2019 11:00
Data rozstrzygnięcia:
20.05.2019 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 63a386aa-fab3-456f-8f04-053bd33234f6

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 63a386aa-fab3-456f-8f04-053bd33234f6

Metadane

Data publikacji : 08.03.2019
Data modyfikacji : 20.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlagor
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony

do góry