Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7, 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20, Legionów 37a wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2621.2.2019

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.2.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
15.04.2019 11:00
Data składania ofert/wniosków:
15.04.2019 10:00
Data rozstrzygnięcia:
19.06.2019 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu:  2f791a57-4923-4f4b-bfc4-ef5accce4f5b

Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej dla lokalizacjji ul. Legionów 37a na dzień 18.03.2019r.  o  godz. 10:00 oraz dla lokalizacji ul. Legionów 20 na dzień 18.03.2019r.  o  godz. 12:00.

Identyfikator postępowania na miniPortalu:  2f791a57-4923-4f4b-bfc4-ef5accce4f5b

Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej dla lokalizacjji ul. Legionów 37a na dzień 18.03.2019r.  o  godz. 10:00 oraz dla lokalizacji ul. Legionów 20 na dzień 18.03.2019r.  o  godz. 12:00.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 19.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlagor
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony

do góry