Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.”

ZIM-DZ.3322.28.2018

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.28.2018
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
14.01.2019 12:00
Data składania oferty:
14.01.2019 11:00
Data rozstrzygnięcia:
26.02.2019 14:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniportalu :  0878fa8e-6ce6-43a5-b8be-b763425332a6

 

UWAGA:     Zmiana miejsca otwarcia ofert !!

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2019 r. godz. 12:00 w Sali Centrum Sterowania Ruchem,

Łódź, ul. Piotrkowska 175,

wejście z lewej strony prześwitu bramowego w poprzecznej oficynie (zachodniej).

Identyfikator postępowania na miniportalu :  0878fa8e-6ce6-43a5-b8be-b763425332a6

 

UWAGA:     Zmiana miejsca otwarcia ofert !!

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2019 r. godz. 12:00 w Sali Centrum Sterowania Ruchem,

Łódź, ul. Piotrkowska 175,

wejście z lewej strony prześwitu bramowego w poprzecznej oficynie (zachodniej).

Metadane

Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 25.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szeffer
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szeffer

Opcje strony

do góry