Biuletyn Informacji Publicznej „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi” - Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 14:26

Postępowania zakończone

Środa, 08 sierpnia 2018

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi”

Numer postępowania:
BZU.MK.2291-19/18
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
10.09.2018 12:30
Data składania oferty:
10.09.2018 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest:


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  
ul. Piotrkowska 190  
90-368 Łódź


Tel: +48 42 66 49 100
Fax: +48 42 66 49 102
e-mail: sekretariat@lsi.net.pl
www.bip.lsi.net.pl
NIP: 725 19 06 517

adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

https://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-przebudowy-i-remontu-konserwatorskiego-wraz-ze-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynku-mieszkalnego-polozonego-przy-ul-ogrodowej-24-w-lodzi

 

Metadane

Data publikacji 08.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Sarzało Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL