Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu bramy wjazdowej i fragmentu ogrodzenia od strony frontowej nieruchomości przy zabytkowym budynku położonym w Łodzi przy ul. Tuwima 17a – zaprojektuj i wybuduj

ZIM-DZ.3321.39.2018

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.39.2018
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
01.08.2018 13:00
Data składania ofert/wniosków:
01.08.2018 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
02.08.2018 11:00
Informacje dodatkowe:

Przewiduje się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się ze specyfikacją i charakterem nieruchomości objętej zamówieniem. W celu ustalenia wizji należy skontaktować się z Miastem Łódź- Zarząd Inwestycji Miejskich, tel. (42) 638 59 07, miejsce wykonania: nieruchomość przy ul. Tuwima 17 w Łodzi

Przewiduje się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się ze specyfikacją i charakterem nieruchomości objętej zamówieniem. W celu ustalenia wizji należy skontaktować się z Miastem Łódź- Zarząd Inwestycji Miejskich, tel. (42) 638 59 07, miejsce wykonania: nieruchomość przy ul. Tuwima 17 w Łodzi

Metadane

Data publikacji : 17.07.2018
Data modyfikacji : 02.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony

do góry