Biuletyn Informacji Publicznej Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 oraz Wschodniej 45 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2019, 11:42

Postępowania zakończone

Poniedziałek, 09 lipca 2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 oraz Wschodniej 45 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.15.2018
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
17.08.2018 12:00
Data składania oferty:
17.08.2018 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
21.08.2018 12:00
Informacje dodatkowe:

TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

Część I zamówienia: ul. Kilińskiego 36 w Łodzi - 19.07.2018 r (czwartek), godz. 11:00

kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - p. Agnieszka Myszkowska tel. kom. 510 931 798

Część II zamówienia: ul. Wschodnia 45 w Łodzi - 19.07.2018 r. (czwartek), godz. 10:00

kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - p. Gabriela Niewiadomska tel.. kom. 798 734 332

 

Metadane

Data publikacji 09.07.2018
Data modyfikacji 21.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL