Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/8188,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-2-Projekt-3-Projekt-5-Przebudowa-i.html
17.07.2024, 15:36

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2, Projekt 3, Projekt 5 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Narutowicza 12 i Kilińskiego 39 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz remont konserwatorski elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 102 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3322.12.2018

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.12.2018
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
26.06.2018 13:00
Data składania ofert/wniosków:
26.06.2018 12:00
Data rozstrzygnięcia:
11.10.2018 16:15
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

WIZJA LOKALNA:

część 1 - ul. Narutowicza 12 - termin: 28.05.2017 r. - godzina: 10:00
kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Anna Wójciak - telefon: 42 630 08 07 wew.118, tel. kom. 798 731 961, a.wojciak@zlm.lodz.pl    


część 2 - ul. Kilińskiego 39 - termin: 28.05.2017 r. - godzina: 11:00
kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Helena Woźniak - telefon: 42 630 08 06 wew. 110, tel. kom. 798 732 064, h.wozniak@zlm.lodz.pl


część 3 - ul. Piotrkowska 102 - termin: 28.05.2017 r. - godzina: 12:30
kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Radosław Zielewski - telefon: tel. 42 636 82 92  wew. 52, tel. kom. 798 732 074,  r. zielewski@zlm.lodz.pl

WIZJA LOKALNA:

część 1 - ul. Narutowicza 12 - termin: 28.05.2017 r. - godzina: 10:00
kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Anna Wójciak - telefon: 42 630 08 07 wew.118, tel. kom. 798 731 961, a.wojciak@zlm.lodz.pl    


część 2 - ul. Kilińskiego 39 - termin: 28.05.2017 r. - godzina: 11:00
kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Helena Woźniak - telefon: 42 630 08 06 wew. 110, tel. kom. 798 732 064, h.wozniak@zlm.lodz.pl


część 3 - ul. Piotrkowska 102 - termin: 28.05.2017 r. - godzina: 12:30
kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Radosław Zielewski - telefon: tel. 42 636 82 92  wew. 52, tel. kom. 798 732 074,  r. zielewski@zlm.lodz.pl

Metadane

Data publikacji : 09.05.2018
Data modyfikacji : 11.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony