Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/8126,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekty-4-7-i-8-Przebudowa-ukladu-drogowe.html
2022-01-19, 18:19

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 – Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz „Przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3322.5.2018

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.5.2018
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
12.06.2018 12:00
Data składania ofert/wniosków:
12.06.2018 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
26.06.2018 12:00
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data wytworzenia : 17.04.2018
Data publikacji : 17.04.2018
Data modyfikacji : 26.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony