Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7986,Budowa-drogi-podziemnej-wraz-z-plyta-rynku-Nowego-Centrum-Lodzi-i-parkingiem-pod.html
2020-10-30, 01:51

Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3321.10.2018

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.10.2018
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
26.04.2018 12:00
Data składania ofert/wniosków:
26.04.2018 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
26.04.2018 15:30
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 05.03.2018
Data modyfikacji : 26.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony