Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7936,Przygotowanie-programu-funkcjonalno-uzytkowego-dla-potrzeb-rozbudowy-stadionu-mi.html
2020-10-30, 03:01

Przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej

ZIM-DZ.3321.4.2018

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.4.2018
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
21.02.2018 12:00
Data składania ofert/wniosków:
21.02.2018 11:00
Data rozstrzygnięcia:
03.04.2018 15:30
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 09.02.2018
Data modyfikacji : 03.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Włodarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Włodarczyk

Opcje strony