Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7934,Przebudowa-ul-Tomaszowskiej-w-Lodzi-od-ronda-z-al-Ofiar-Terroryzmu-11-Wrzesnia-d.html
2023-02-09, 07:34

Przebudowa ul. Tomaszowskiej w Łodzi od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda oraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową (modernizacją) sieci wodociągowej

ZIM-DZ.3321.1.2018

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.1.2018
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
21.03.2018 12:00
Data składania ofert/wniosków:
21.03.2018 11:00
Data rozstrzygnięcia:
10.05.2018 14:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 09.02.2018
Data modyfikacji : 14.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Włodarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

Opcje strony