Biuletyn Informacji Publicznej Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 - Przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb - Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2019, 11:42

Postępowania zakończone

Środa, 08 listopada 2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 - Przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.51.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
20.12.2017 12:00
Data składania oferty:
20.12.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
13.02.2018 15:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji 08.11.2017
Data modyfikacji 13.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL