Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa drogi w kwartale ulic: Piotrkowska – Tuwima – Sienkiewicza – Moniuszki łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki – ETAP II realizowana w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

DOA-ZP-VIII.271.71.2017

Numer postępowania:
DOA-ZP-VIII.271.71.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
02.11.2017 13:00
Data składania ofert/wniosków:
02.11.2017 12:00
Data rozstrzygnięcia:
30.11.2017 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88, fax: +48 42 638-48-77, e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=2575

Dokumentacja projektowa znajduje się pod adresem: ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/VIII.71.2017_Dokumentacja%20projektowa_Droga%20pomiedzy_Tuwima_i_Moniuszki.zip

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88, fax: +48 42 638-48-77, e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=2575

Dokumentacja projektowa znajduje się pod adresem: ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/VIII.71.2017_Dokumentacja%20projektowa_Droga%20pomiedzy_Tuwima_i_Moniuszki.zip

Metadane

Data publikacji : 27.09.2017
Data modyfikacji : 10.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony

do góry