Biuletyn Informacji Publicznej „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2019, 11:42

Postępowania zakończone

Poniedziałek, 25 września 2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.40.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
07.11.2017 13:00
Data składania oferty:
07.11.2017 12:00
Data rozstrzygnięcia:
05.03.2018 10:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

WIZJA LOKALNA

ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi

TERMIN: dnia 10.10.2017 r., godz. 12:00

kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - p. Marcin Kaniera

telefon: 798 732 425

Metadane

Data publikacji 25.09.2017
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL