Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7544,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-Budowa-drogi-laczacej-ul-Sien.html
2023-10-03, 03:20

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa zespołu budynków przy ul. Sienkiewicza Nr 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

ZIM-DZ.3322.36.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.36.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
25.10.2017 13:00
Data składania ofert/wniosków:
25.10.2017 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
16.11.2017 15:00
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 19.09.2017
Data modyfikacji : 16.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kierzek
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kierzek

Opcje strony