Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7527,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-3-Przebudowa-nadbudowa-istniejaceg.html
17.07.2024, 14:54

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3 – Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Kilińskiego 39 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj ”

ZIM-DZ.3322.37.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.37.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
12.10.2017 13:00
Data składania ofert/wniosków:
12.10.2017 12:00
Data rozstrzygnięcia:
16.11.2017 14:00
Data unieważnienia:
24.01.2018 09:00
Informacje dodatkowe:

TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

 

Ul. Kilińskiego 39 w Łodzi  - 15.09.2017r  godz.12:00

 

kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości  - Helena Woźniak, tel. - 798-732-064

TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

 

Ul. Kilińskiego 39 w Łodzi  - 15.09.2017r  godz.12:00

 

kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości  - Helena Woźniak, tel. - 798-732-064

Metadane

Data publikacji : 05.09.2017
Data modyfikacji : 24.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kierzek
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony