Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7486,Przebudowa-i-adaptacja-budynkow-polozonych-w-Lodzi-przy-ul-Tuwima-36-dla-potrzeb.html
2020-08-15, 01:29

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi – realizacja Zadania 1

DOA-ZP-VII.271.94.2017

Numer postępowania:
DOA-ZP-VII.271.94.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
31.08.2017 12:00
Data składania ofert/wniosków:
31.08.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88
fax: +48 42 638-48-77
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=2533

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88
fax: +48 42 638-48-77
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=2533

Metadane

Data publikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony