Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7473,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-4-Przebudowa-ul-Prochnika-na-odc-o.html
2020-06-02, 12:45

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - Przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, oraz ul. Rewolucji 1905r na odc. od ul. Wschodniej do ul. Piotrkowskiej, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3322.30.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.30.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
19.09.2017 12:00
Data składania oferty:
19.09.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
20.09.2017 14:00
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 09.08.2017
Data modyfikacji : 20.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony