Biuletyn Informacji Publicznej Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 , Projekt 5 oraz Projekt 6- Przebudowa układu drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodników ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do Al. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. - Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 12:21

Postępowania zakończone

Wtorek, 25 lipca 2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 , Projekt 5 oraz Projekt 6- Przebudowa układu drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodników ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do Al. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.22.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
14.09.2017 13:00
Data składania oferty:
14.09.2017 12:00
Data rozstrzygnięcia:
23.10.2017 13:50
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji 25.07.2017
Data modyfikacji 23.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dudka
Osoba modyfikująca informację:
Anna Dudka
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL