Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7336,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-1-i-4-Przebudowa-ulicy-Wschodniej-.html
2020-05-27, 11:40

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 i 4 - Przebudowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza oraz ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3322.23.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.23.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
23.08.2017 12:00
Data składania oferty:
23.08.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
03.10.2017 15:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 27.06.2017
Data modyfikacji : 03.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony