Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7326,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-7-Przebudowa-ukladu-drogowego-ul-M.html
25.05.2024, 09:58

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Cmentarna - Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3322.21.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.21.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
02.08.2017 13:00
Data składania ofert/wniosków:
02.08.2017 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
10.08.2017 15:00
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 26.06.2017
Data modyfikacji : 10.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kierzek
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kierzek

Opcje strony