Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7249,Swiadczenie-uslug-nadzoru-autorskiego-dla-inwestycji-polegajacej-na-Budowie-ul-N.html
2021-06-20, 17:16

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na: ”Budowie ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”

ZIM-DZ.3322.14.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.14.2017
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
11.07.2017 12:00
Data składania ofert/wniosków:
11.07.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
13.07.2017 15:00
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 01.06.2017
Data modyfikacji : 13.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kierzek
Osoba modyfikująca informację:
Anna Dudka

Opcje strony