Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7189,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-przebudowe-drog-na-terenie-miasta-Lodzi.html
2020-10-30, 01:48

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miasta Łodzi

ZIM-DZ.3321.26.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.26.2017
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
23.06.2017 12:00
Data składania ofert/wniosków:
23.06.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 10.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony