Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie zaprojektuj i wybuduj

ZIM-DZ.3322.12.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.12.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
03.07.2017 12:00
Data składania ofert/wniosków:
03.08.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
22.08.2017 13:00
Informacje dodatkowe:

Termin wizji lokalnej: 30 maja 2017 r. godz 15.00 Miejski Administrator NIeruchomości Marcin Kaniera - tel. 798 - 732-425

Termin wizji lokalnej: 30 maja 2017 r. godz 15.00 Miejski Administrator NIeruchomości Marcin Kaniera - tel. 798 - 732-425

Metadane

Data publikacji : 04.05.2017
Data modyfikacji : 22.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Jędrzejczyk-Suchecka
Osoba udostępniająca informację:
Marta Jędrzejczyk-Suchecka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry