Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7175,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-7-i-8-Przebudowa-ukladu-drogowego-.html
17.07.2024, 15:20

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 i 8 – Przebudowa układu drogowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3322.17.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.17.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
14.07.2017 12:00
Data składania ofert/wniosków:
14.07.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
30.08.2017 15:00
Data unieważnienia:
28.07.2017 00:00
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 04.05.2017
Data modyfikacji : 30.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony