Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7166,Przebudowa-ukladu-drogowego-Starego-Polesia-w-Lodzi.html
2020-08-15, 00:38

Przebudowa układu drogowego Starego Polesia w Łodzi

ZIM-DZ.3321.20.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.20.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
06.06.2017 13:00
Data składania ofert/wniosków:
06.06.2017 12:00
Data rozstrzygnięcia:
14.07.2017 11:40
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 26.04.2017
Data modyfikacji : 14.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony