Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7161,Aktualizacja-wraz-z-rozszerzeniem-zakresu-dokumentacji-projektowej-na-budowe-dro.html
2020-08-07, 18:14

Aktualizacja wraz z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej dookoła Ronda Solidarności wraz z połączeniem do ul. Jaracza

ZIM-DZ.3321.19.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.19.2017
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
02.06.2017 12:00
Data składania ofert/wniosków:
02.06.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
27.06.2017 13:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 24.04.2017
Data modyfikacji : 27.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Jędrzejczyk-Suchecka
Osoba udostępniająca informację:
Marta Jędrzejczyk-Suchecka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Jędrzejczyk-Suchecka

Opcje strony