Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7148,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-Przebudowa-i-budowa-ukladu-dr.html
2020-05-27, 12:24

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa i budowa układu drogowego ul. Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniami i fragmentem ul. Kilińskiego oraz infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3322.6.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.6.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
26.07.2017 12:00
Data składania oferty:
26.07.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
27.09.2017 14:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.04.2017
Data modyfikacji : 27.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dudka
Osoba modyfikująca informację:
Anna Dudka

Opcje strony