Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7142,Przebudowa-ulic-Pstrowskiego-Prezydenta-Raszynskiej-i-Powstancow-Slaskich-w-Lodz.html
2020-10-30, 03:16

„Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi”

ZIM-DZ.3321.14.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.14.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
30.05.2017 14:00
Data składania ofert/wniosków:
30.05.2017 13:00
Data rozstrzygnięcia:
04.07.2017 16:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 12.04.2017
Data modyfikacji : 04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony