Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7124,Opracowanie-programu-funkcjonalno-uzytkowego-oraz-koncepcji-dla-budowy-drogi-pod.html
2020-08-07, 17:16

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz koncepcji dla budowy drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem.

ZIM-DZ.3321.12.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3321.12.2017
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
31.05.2017 13:00
Data składania ofert/wniosków:
31.05.2017 12:00
Data rozstrzygnięcia:
06.07.2017 16:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.04.2017
Data modyfikacji : 06.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szeffer
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szeffer
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szeffer

Opcje strony