Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 – w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

ZIM-DZ.2621.2.2024

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.2.2024
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
negocjacje bez ogłoszenia
Data otwarcia ofert:
09.04.2024 13:00
Data składania ofert/wniosków:
09.04.2024 12:00
Data rozstrzygnięcia:
11.04.2024 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

1. UWAGA! Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia - oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, których Zamawiający zaprosił do składania ofert.

2. Identyfikator postępowania na miniPortalu: ocds-148610-cbf62c87-e5ea-11ee-a01e-f641a8763d5f

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  w wysokości 2 865 518,70 zł

1. UWAGA! Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia - oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, których Zamawiający zaprosił do składania ofert.

2. Identyfikator postępowania na miniPortalu: ocds-148610-cbf62c87-e5ea-11ee-a01e-f641a8763d5f

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  w wysokości 2 865 518,70 zł

Metadane

Data publikacji : 03.04.2024
Data modyfikacji : 11.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura

Opcje strony

do góry