Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi. Przywrócenie miastu cieku Lamus.

ZIM-DZ.2621.1.2024

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.1.2024
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
12.03.2024 13:00
Data składania ofert/wniosków:
12.03.2024 12:00
Data rozstrzygnięcia:
03.04.2024 13:40
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-79363ab5-c5df-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości  16 219 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-79363ab5-c5df-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości  16 219 000,00 PLN

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.02.2024
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry