Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2 części

ZIM-DZ.2620.32.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.32.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
21.06.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
21.06.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
13.07.2023 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: 

ocds-148610-a4878c19-042d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 460 000, 00  PLN, w tym:

część 1 – 290 000,00 PLN

część 2 –170 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: 

ocds-148610-a4878c19-042d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 460 000, 00  PLN, w tym:

część 1 – 290 000,00 PLN

część 2 –170 000,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 06.06.2023
Data modyfikacji : 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony

do góry