Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa wiaty dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach w systemie zaprojektuj i wybuduj

ZIM-DZ.2620.31.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.31.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
22.06.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
22.06.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
23.06.2023 09:15
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: 

148610-f5462941-038a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 

60 000,00  PLN

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: 

148610-f5462941-038a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 

60 000,00  PLN

Metadane

Data publikacji : 06.06.2023
Data modyfikacji : 23.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry