Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/14291,Budowa-infrastruktury-rowerowej-na-terenie-miasta-Lodzi-w-systemie-zaprojektuj-i.html
17.07.2024, 14:41

Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2 części

ZIM-DZ.2620.22.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.22.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
26.05.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
26.05.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
29.05.2023 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-675fba7b-ed8a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 460 000, 00  PLN, w tym:

część 1 – 290 000,00 PLN

część 2 –170 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-675fba7b-ed8a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 460 000, 00  PLN, w tym:

część 1 – 290 000,00 PLN

część 2 –170 000,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 11.05.2023
Data modyfikacji : 29.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony