Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego projektu wykonanego dla nieruchomości położonej przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 w Łodzi pn.: „Projekt odbudowy budynku frontowego wraz z przebudową, rozbudową, termomodernizacją oficyn i przebudową budynku gospodarczego, zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w parterze prawej oficyny z funkcji mieszkalnej na gospodarczą, zagospodarowanie terenu wraz z instalacji wody użytkowej, kanalizacji ogólnospławnej, gazowej, deszczowej ze (...)

ZIM-DZ.2620.13.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.13.2023
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
08.05.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
08.05.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
05.06.2023 15:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-77890376-e409-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 458 175,00 zł

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-77890376-e409-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 458 175,00 zł

Metadane

Data publikacji : 27.04.2023
Data modyfikacji : 05.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry