Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Doposażenie placu zabaw w parku im. 3 Maja

ZIM-DZ.2620.78.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.78.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
10.10.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
10.10.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
21.10.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 84a58610-4826-41ee-9df9-c8a991598880
 
Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84a58610-4826-41ee-9df9-c8a991598880

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  543 000,00 PLN.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 84a58610-4826-41ee-9df9-c8a991598880
 
Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84a58610-4826-41ee-9df9-c8a991598880

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  543 000,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 23.09.2022
Data modyfikacji : 21.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry