Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/13590,Transport-magazynowanie-montaz-mebli-miejskich-w-miejscach-objetych-Rewitalizacj.html
17.07.2024, 16:23

„Transport, magazynowanie, montaż mebli miejskich w miejscach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

ZIM-DZ.2621.21.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.21.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
30.09.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
30.09.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
14.10.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

  identyfikator postępowania: c381615c-61ba-41f6-bdd7-62e576111d59

 

  Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c381615c-61ba-41f6-bdd7-62e576111d59

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  436 561,44 PLN.

  identyfikator postępowania: c381615c-61ba-41f6-bdd7-62e576111d59

 

  Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c381615c-61ba-41f6-bdd7-62e576111d59

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  436 561,44 PLN.

Metadane

Data publikacji : 22.09.2022
Data modyfikacji : 14.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony