Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim – wspinaczki i zjeżdżalnie na górce

ZIM-DZ.2620.76.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.76.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
05.10.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
05.10.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
06.10.2022 14:30
Informacje dodatkowe:
Identyfikator postępowania na miniPortalu: c4bfab7c-6886-49cb-bc7e-0b33accdd72a

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c4bfab7c-6886-49cb-bc7e-0b33accdd72a

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 195 000,00 PLN.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: c4bfab7c-6886-49cb-bc7e-0b33accdd72a

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c4bfab7c-6886-49cb-bc7e-0b33accdd72a

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 195 000,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 20.09.2022
Data modyfikacji : 06.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry