Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/13513,Pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-dla-zadania-pod-nazwa-Przebudowa-ul-Krakow.html
2023-09-24, 02:31

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Łodzi

ZIM-DZ.2620.73.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.73.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
14.10.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
14.10.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
07.12.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania: 43cfdd27-fafc-4505-b1cd-9b73d0667a11


Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/43cfdd27-fafc-4505-b1cd-9b73d0667a11

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  600 000,00 PLN.

Identyfikator postępowania: 43cfdd27-fafc-4505-b1cd-9b73d0667a11


Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/43cfdd27-fafc-4505-b1cd-9b73d0667a11

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  600 000,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 16.09.2022
Data modyfikacji : 07.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony