Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane w zakresie budowy nowej drogi od ul. Nawrot do budynku przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem Sienkiewicza 61a/63 i części ulicy Plac Komuny Paryskiej oraz przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży widokowej oraz elementami małej architektury i przebudową infrastruktury technicznej

DSR-ZP-VIII.271.57.2022

Numer postępowania:
DSR-ZP-VIII.271.57.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
03.10.2022 11:00
Data składania ofert/wniosków:
03.10.2022 09:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88
fax: +48 42 638-48-77
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl-prowadzone-przez-urzad-miasta-lodzi-wydzial-zamowien-publicznych-w-departamencie-strategii-i-rozwoju/

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88
fax: +48 42 638-48-77
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl-prowadzone-przez-urzad-miasta-lodzi-wydzial-zamowien-publicznych-w-departamencie-strategii-i-rozwoju/

Metadane

Data publikacji : 31.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura

Opcje strony

do góry