Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa łącznika w ulicy Serwituty w Łodzi - BO:B040WL

ZIM-DZ.2620.74.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.74.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
15.09.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
15.09.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
12.10.2022 10:30
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania: 67843758-24a5-4ddd-93c6-dbbc5c1dcc7e
Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67843758-24a5-4ddd-93c6-dbbc5c1dcc7e

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  215 000,00 PLN.

Identyfikator postępowania: 67843758-24a5-4ddd-93c6-dbbc5c1dcc7e
Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67843758-24a5-4ddd-93c6-dbbc5c1dcc7e

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  215 000,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2022
Data modyfikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Bykowska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry